เครื่องนวดแป้ง

ใช้ผสมแป้งให้เนียน ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างคน ลดเวลาในการทำงานมาใช้ในการคิดทำการตลาดลดอาการปวดแขนระหว่างการทำงาน