เครื่องรีดแป้งหั่นเส้นระบบไฟฟ้า

  • ขนาดลูกรีดกว้าง 6
  • ขนาดลูกรีดกว้าง 8
  • ขนาดลูกรีดกว้าง 9.5 นิ้ว