เครื่องเลื่อยกระดูกไฟฟ้า

ใบเลื่อยเป็นะบบสายพาน ทำงานได้ต่อเนื่อง เสริมความปลอดภัยด้วยด้ามจับดันกระดูกเข้าหาใบเลื่อยช่วยกำบังมือ สามารถตั้งระยะเลื่อยได้ง่าย