ตู้นึ่งอาหาร ระบบแก๊ส 12 ชั้น

  • มี 12 ชั้นพร้อมถาด
  • ใช้นึ่งอาหารทุกชนิด
  • ตัวเครื่องทำจากแสตนเลส
  • ระบบแก๊สจุดสปาร์ค LPG
  • มีล้อสะดวกในการเคลื่อนย้าย
  • มีวาล์วระบายน้ำและลูกลอยควบคุมน้ำเข้าเครื่อง
  • ขนาดถาด กยส 40x60x5 ซม