เครื่องไสน้ำแข็งบิงซูเกล็ดหิมะ รุ่น WELL

12,500 ฿