เครื่องปั่นสมูตตี้ ปั่นผลไม้ ปั่นเอนกประสงค์

  • มอเตอร์สูงถึง 1500 วัตต์
  • ความจุถังปั่น 2000 ซีซี(2 ลิตร)