เครื่องรีดแป้งตัดเส้น 8 นิ้วมือหมุน

1,350 ฿

สามารถปรับขนาดว่าให้รีดออกมาหนาบางได้ 7 ระดับ
เริ่มตั้งแต่ 0.3 มม. – 3 มม.