เครื่องรีดแป้งหั่นเส้นระบบไฟฟ้า

เครื่องรีดแป้งหั่นเส้นระบบไฟฟ้า ยกขบวนพร้อมหน้าพร้อมตามาให้เลือกช๊อป ครบทั้ง 3 ขนาด ได้แก่ ขนาดลูกรีดกว้าง 6,8 และ 9.5 นิ้ว