Showing all 1 result

ใช้ผสมแป้งให้เนียน ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างคน ลดเวลาในการทำงานมาใช้ในการคิดทำการตลาดลดอาการปวดแขนระหว่างการทำงาน

ประเภทกวนผสมคั่วนวดตี

เครื่องนวดแป้ง