Showing all 3 results

ประเภทแปรรูปเนื้อสัตว์

เครื่องหั่นหมูสดแบบฝาบน

ประเภทแปรรูปเนื้อสัตว์

เครื่องหั่นเนื้อไฟฟ้า

ประเภทแปรรูปเนื้อสัตว์

เครื่องเลื่อยกระดูกไฟฟ้า