Showing all 9 results

หมวดสินค้าแปรรูปอาหารบ้านจำปา ทั้งบด หั่น ซอย เลื่อย กวน คั่ว ขูด คั้น หีบ สไลด์ ตี นวด รีด ผสม คลุก โม่ แยก สกัด โรย ปอก ปั่น ย่าง ทอด

ประเภทแปรรูปพื้นผักผลไม้

ตู้ขูดมะพร้าวแบบต่างๆ

ประเภทกวนผสมคั่วนวดตี

เครื่องนวดแป้ง

ประเภทแปรรูปเนื้อสัตว์

เครื่องหั่นหมูสดแบบฝาบน

ประเภทแปรรูปเนื้อสัตว์

เครื่องหั่นเนื้อไฟฟ้า