ทีมงาน บ้านจำปาขอนแก่น

ซ้อนก รังสิมา
CEO / Founder

สร้างสรรค์และดูแลโดยซ้อนก

เฮียเม้ง
คนงานรายวัน

ที่ปรึกษาและพัฒนาระบบ

วัชรา สิทธิโนน
GM

ที่ปรึกษางานขาย

จอน ชาวไร่
งานดูแลลูกค้า

ดูแลสต๊อคสินค้า