ทีมงาน บ้านจำปาขอนแก่น

ซ้อนก รังสิมา
CEO / Founder

สร้างสรรค์และดูแลโดยซ้อนก

เฮียเม้ง
GM

ที่ปรึกษาและพัฒนาระบบ