Category Archives: สูตรอาหาร

แป้งประกอบอาหาร เรื่องไม่ลับที่คนปรุงอาหารควรรู้

แป้งประกอบอาหาร

แป้งสำหรับทำอาหาร ได้แก่ แป้งที่ทำจากส่วนประกอบของพืช อาทิ หัว ราก ลำต้น เมล็ด